4ทาง กากบาทตัวยึดดัดแปลง S 6ล้อ 1/4″ 12×1.5 TSH060010011