แผ่นล็อกสลักก้ามเบรกหน้า R/K195,-240 (1-47133005-0) TSH041240004