เฟืองเพลาขับ SUMO226-227 (25ฟัน) (TS) 41254-1050 TSH031010007