เฟืองเกียร์ ท.ล. 3ชั้น BT50 (98mm.x65.x51T) (S551-17-26Z) TSH030850529