เฟืองเกียร์ ท.ล. CW30 (122mm.x104mm.x39T) 32605-90006 (90116) TSH030850551