เฟืองเกียร์ ท.ล. 3 ชั้น เกียร์ 1-2 YD25 (96mm.x67.x55T) (32604-30P60) TSH030850991