เฟืองเกียร์ ท.ล.3ชั้น เกียร์ 1-2 BT50 (98mm.x71.x51T) (S5A1-17-26Y) TSH030850528