เฟืองเกียร์ ท.ล. 3ชั้น เกียร์ 3 TRITON2.5 COM (77mm.x60mm.x30T) DCIF-1138B3 TSH030850536