เฟืองเกียร์ ท.ล. เกียร์ 3-4 RANGEP (68mm.x59.x33T) (W50-17-725T) TSH030850984