เฟืองเกียร์ ท.ล. ตัวใหญ่ KM-FC (KL) (98mm.x86mm.x42T) 33371-1170 (1200) TSH030850688