เฟืองเกียร์ ท.ล.ตัวเล็ก CW430 (126mm.x103mm.x47T) 32605-90175 TSH030850553