หัวน้อตล้อ หัวทะลุ ธ/ด จิ๊ปเล็ก (L) 1/2″ NF #21 TSH073510611