หัวน็อตล้อ หัวทะลุ ธ/ด D/S620 12mm.x1.25 #21 TSH073510616