สามทางตาไก่ประปาตัวผู้บน 72-6-4 3/8″x1/4″ TSH061560087