สามทางตาไก่ประปาตัวบบน 72-6-6 3/8″x3/8″ TSH061560088