สวมสายยางเกลียวแป็ป 139-8-12 1/2″x3/4″ TSH061510061