สวมสายยางเกลียวแป็ป 139-5-8 5/16″x1/2″ TSH061510111