สวมสายยางเกลียวแป็ป 139-4-8 1/4″x1/2″ TSH061510107