สวมสายยางเกลียวแป็ป 139-4-6 1/4″x3/8″ TSH061510106