สวมสายยางเกลียวแป็ป 139-12-8 3/4″x1/2″ TSH061510055