สวมสายยางเกลียวแป็ป 139-10-6 5/8″x3/8″ TSH061510119