สลักโช๊คอัพล่าง CW30-430 26x26x250mm. (56165-Z2001) TSH011710007