สลักแหนบหลัง KR 30mm.x140mm. 48423-1370 TSH011820337