สลักแหนบหลัง FB112 25mm.x114mm. 48423-1890 TSH011820301