สลักแหนบหลังตัวหน้า NPR มีเกลียว 25mm.x124mm. 8-94122174 TSH011820035