สลักแหนบหน้า ZM-TE120 ไม่มีเกลียว 30mm.x146mm. TSH011820221