สลักแหนบหน้า MEGA-FM 10 ล้อ มีเกลียว 30mm.x157.5mm. 48423-2660 TSH011820167