สลักแหนบหน้า KT920-925 25mm.x137mm. 48423-1170 TSH011820153