สลักแหนบหน้า KM505-FC ตัวสั้น 25mm.x115mm. 48423-1650 TSH011820133