สลักแหนบหน้า KM505-FC ตัวยาว 25mm.x127mm. 48423-1640 TSH011820131