สลักเฟืองทอชันบาร์ เจียงเงา BIG-M,D/S720 15x130mm. TSH011790007