สลักเฟืองทอชันบาร์(สลักปีกนกล่าง) เจียงเงา MAGNUM 15x135mm. TSH011790036