สลักร้อยบู๊ชหัวเก๋งบน FXZ-J/B 20x103mm. (1-09009048-1) TSH011800008