สลักดอกจอก BIG-M 17x122mm. (3842-N3102) TSH033480007