สลักดอกจอก+ปิ๊น STRADA 20x121mm. (MB241967) TSH033480004