สปริงรอบคลัทช์-กดคลัทช์ KM500, FB, KR, KM777, SBR สั้น (9871-04127) TSH033340061