สปริงคันเร่งที่ปั๊ม NPR120 (8-97026929-0) TSH033270084