สปริงคันเร่งที่ปั๊ม KT, KL, KR อย่างดี (22341-1590) TSH033270085