สตัดหัวหมูเครื่อง CW30-430 14x68mm. (91018-90012) TSH022890004