สกรูแท่นเครื่องหลัง R/K240 22x80mm. (1-09020132-1-0) TSH072300004