สกรูแท่นเครื่องหลัง R/K175 22x75mm. (1-09020087-2) TSH072300012