สกรูแท่นเครื่องหลัง FXZ, J/B 22x90mm. (1-09020070-1) TSH072300002