สกรูแท่นสโลว์ KT, FM, SUMO (ใหญ่) 24x170mm. (9019-24102) TSH072310020