สกรูแท่นสโลว์ KT (ยาว) 14x90mm. (9019-14901) TSH072310017