สกรูแท่นสโลว์ FXZ, R/K210-240 16x155mm. (1-09000239-1) TSH072310021