สกรูแท่นสโลว์ FM, SUMO (ยาว) 16x110mm. (9019-16147) TSH072310019