สกรูเสื้อดอกจอก JCZ, R/K175 (ยาว) 14x120mm. (1-09044006-0) TSH072300017