สกรูเสื้อดอกจอก FXZ (ยาว) 16x125mm. (1-09070007-0) TSH072300010