สกรูเพลากลาง KM สั้น (KS21) (S250) แบบแท้ หัวล็อก 8# 10/30″ TSH070120053