สกรูเพลากลาง KM ยาว แบบแท้ หัวล็อก #8″ 10×38 TSH070120057